bezlampowe.pl

Blog tematyczny o domu, wnętrzach i ogrodzie

Budownictwo

Dokumenty do odbioru domu – co należy wiedzieć?

Dokumenty do odbioru domu – co należy wiedzieć?

Budowa domu to czasochłonny, złożony i skomplikowany proces. Osoba budująca dom musi uzbroić się w cierpliwość i nerwy. Ukończenie projektu jest ostatnim, najbardziej wyczekiwanym etapem przez inwestorów. Aby legalnie korzystać z nieruchomości, konieczne jest dopełnienie wszelkich formalności, aby uniknąć wysokich kar finansowych. Jak wygląda taka procedura i jakie dokumenty do odbioru domu potrzebujesz?

Z artykułu dowiesz się o:

  • jakie dokumenty do odbioru domu są potrzebne
  • domknięcie całej procedury

Jakie dokumenty do odbioru domu są potrzebne?

Odbiór domu to główny element ukończenia realizacji projektu budowlanego. Aby legalnie zamieszkać w budynku, konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku oraz uiszczenie opłat w odpowiednich instytucjach. Pominięcie tych kroków może wiązać się z bardzo wysokimi karami finansowymi, których przecież chcemy uniknąć.

W ciągu czternastu dni od zakończenia budowy należy złożyć zawiadomienie o zakończenie prac budowlanych w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Do takiego zawiadomienia obowiązkiem jest dołączyć:

  • Dziennik budowy w oryginale;
  • Oświadczenie kierownika budowy, które zawiera i potwierdza zgodność obiektu budowlanego z zaakceptowanym projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, a także przepisami obowiązującego prawa. Oświadczenie te musi również potwierdzać doprowadzenie terenu budowy i terenów do niej przyległych do należytego stanu sprzed budowy;
  • Oświadczenie o odpowiedniej aranżacji terenów przyległych. Konieczne jest, jeśli eksploatowanie powstałego budynku jest uzależnione od odpowiedniej aranżacji terenów przyległych;
  • Protokoły dokonanych kontroli;
  • Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
  • Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną;
  • Protokoły badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, które potwierdzają korzystanie z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem;

Odbiór domu jednorodzinnego jest konieczny i wymaga dopełnienia formalności, jeżeli chcemy w nim legalnie zamieszkać. Potrzebne są odpowiednie dokumenty, które niezwłocznie trzeba przedstawić w instytucji, jaką jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

dokumenty do odbioru domu
Protokoły przyłączy mediów są obowiązkowe podczas zawiadomienia o zakończeniu budowy. Są niezbędne do zmiany taryfy poboru prądu lub rozpoczęcia pobierania paliwa gazowego. Te dokumenty załatwia się na początku prac budowlanych. Aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej jest również kluczowym dokumentem dołączanym do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Domknięcie całej procedury

Aby ukończyć budowę domu, kierownik budowy musi dopełnić ostatnich formalności. Przede wszystkim jest zobowiązany do złożenia oświadczenia stwierdzającego zgodność wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem i przepisami prawa. Kierownik budowy musi także doprowadzić teren budowy do porządku. W przypadku nieruchomości czy domów, które wymagają pozwolenia na użytkowanie, konieczna jest wizyta i odbiór budowy na jej terenie przez przedstawiciela odpowiedniego organu, a następnie wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ. Ostatnim krokiem jest nadanie numeru porządkowego budynkowi.

Udostępnij