CASIO - projektory bezlampowe LED - laserowe

AKTUALNOŚCI

Cztery projektory Casio z certyfikatem od TCO Development

2016-09-15

Cztery projektory marki Casio, w tym XJ-F210WN, uzyskały prestiżowy certyfikat TCO oznacza to, że spełniają najnowsze kryteria w kategorii Projektorów 2.0. Certyfikat TCO otrzymują produkty, które przechodzą wnikliwe testy w zakresie cyklu życia w odniesieniu do ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, a także ergonomii i społecznej odpowiedzialności w kontekście produkcji. Rygorystyczna weryfikacja wielu czynników poczynając od fazy produkcyjnej i na wszystkich etapach cyklu życia produktu, obejmuje trwałość urządzeń, efektywność energetyczną podczas użytkowania oraz eliminację lub redukcję substancji niebezpiecznych, a także recyklingu na końcowym etapie życia produktu. Wytyczne TCO Projektory 2.0 wymagają również, żeby wyroby spełniały wysokie kryteria wyświetlanego obrazu oraz były wyposażone w tryb Eco, który pozwala zużywać mniej energii oraz zmniejszyć poziom hałasu akustycznego. Dodatkowo projektor nie może zawierać rtęci lub innych substancji niebezpiecznych.Projektory, które otrzymały certyfikat od TCO Development:

- Casio XJ-F100W
- Casio XJ-F210WN
- Casio XJ-V110W
- Casio XJ-V100W


TCO Development
jest organizacją non-profit z siedzibą w Szwecji, która od 1992 roku globalnie zajmuje się jakością i trwałością produktów z różnych kategorii i przyznaje certyfikaty. Niezależne laboratoria badawcze sprawdzają zgodność produktu z zespołem norm z zakresu ochrony środowiska oraz społecznej i ekonomicznej odpowiedzialności z podziałem na kategorie produktowe.

Dowiedz się więcej o produktach Casio